FUNDATS

Legatet skal uddeles fortrinsvist til forfattere og videnskabsmænd, som ved deres virke har tilknytning til H. C. Andersen og har ydet en betydende indsats i dansk litteratur, men præcidiet er i øvrigt frit stillet i sit valg.


LEGATMODTAGER

Offentliggøres 24. maj 2019


JURY

Offentliggøres snarest


PRIS

70.000 kr.


SPONSOR