NOMINEREDE

Jette Sunesen, Lise Kloster Gram og Noa Kjærsgaard Hansen for LiteratureXchange

Børnebibliotekar og blogger Kathrine Bach Pachniuk for #1000Bøger

Litteraturkonsulent Anne-Marie Donslund for Odsherred Litteratur- og Læsefestival


FUNDATS

En Blixen for årets indsats for litteraturformidling tildeles en professionel litteraturformidler (eller en gruppe / organisation), som inspirerer folk til at læse mere. Prisen kan gives til for eksempel en bibliotekar, en underviser eller en kritiker.


PRISMODTAGER

Offentliggøres 24. maj 2019


JURY

Lise Vandborg

Jesper Stein

Marie Louise Kjølbye


PRIS

30.000 kr.


SPONSORER