FUNDATS

En Blixen for årets børne- og ungdomsudgivelse gives til en forfatter, en illustrator eller til en forfatter og illustrator i fællesskab, som skaber litteratur, der har en stærk og direkte appel til børn eller unge, og som udfordrer, bevæger og vækker til eftertanke, med den aktuelle udgivelse som særligt godt eksempel.


PRISMODTAGER

Kenneth Bøgh Andersen med ”Den faldne djævel”


JURY

Anna Skyggeberg

Julie Arndrup

Benni Bødker

Maria Louise Bjørn Bjerrum

Anita Brask Rasmussen


PRIS

75.000 kr.


SPONSORER

SPONSORER