FUNDATS

En Blixen for årets børne- og ungdomsudgivelse gives til en forfatter, en illustrator eller til en forfatter og illustrator i fællesskab, som skaber litteratur, der har en stærk og direkte appel til børn eller unge, og som udfordrer, bevæger og vækker til eftertanke, med den aktuelle udgivelse som særligt godt eksempel.


PRISMODTAGER

TBA


JURY

 

TBA


PRIS

10.000 kr.