FUNDATS

En Blixen for årets børne- og ungdomsudgivelse gives til en dansk forfatter, en dansk illustrator eller til en forfatter og illustrator i fællesskab, som skaber litteratur, der har en stærk og direkte appel til børn eller unge, og som udfordrer, bevæger og vækker til eftertanke, med den aktuelle udgivelse som særligt godt eksempel.


PRISMODTAGER

Sarah Engell for Valget


JURY

Tomas Bjørnsson

Damian Arguimbau

Benni Bødker


PRIS

10.000 kr.